Kontakt
Siedziba:

ul. Ks.J.Popiełuszki 28
05-820 Piastów


Zakład producyjny:
ul. Rakietników 16  
02-495 Warszawa  

tel: +48 22 667 02 67
gsm: +48 603 074 968
gsm: +48 501 124 207
e-mail: maknet@maknet.eu 

              cncnf@cncnf.pl
.

nowi130409047jpg